Krása věcí
minulých

Pedagogické tipy, jak pracovat s výstavou Krása věcí minulých

Nechte se zavést hluboko do dob dávno uplynulých a objevte řemeslnou zručnost a estetické cítění našich prapředků! Výstava Krása věcí minulých Vám odhalí nejen to, že již v pravěku sdíleli obyvatelé našeho území stejnou touhu obklopovat se skvostnými předměty, jakou pociťujeme dnes, ale také ukáže, jak se jejich vkus vyvíjel a jak ho ovlivňovaly objevy nových technologií. Možná dokonce zjistíte, že některé věci se za dlouhá staletí až do dnes téměř nezměnily!


Virtuální výstavu Krása věcí minulých je také možné využít ve výuce. U každého jednotlivého předmětu je uvedena jedna otázka k diskuzi. Odpověď na ní není nikdy jednoznačná, ba naopak. Tyto otázky mají sloužit právě k rozproudění nápadů a evokaci zajímavých myšlenek. Otázky byly zvoleny tak, aby vedly k určitému tématu, jako je například pravěká společnost, technologie, či duchovní svět. 


Příklad: Obrázek laténské antropomorfní spony z Manětína-Hrádku – Otázka „Koho může symbolizovat postava na sponě?“ 

Na otázku lze navázat diskuzí o uměleckém stylu a symbolice v době železné, o materiální kultuře a estetickém cítění Keltů a posléze i sociální stratifikaci keltské společnosti (kdo si mohl takové spony asi dovolit apod.). 


A pro ty nejmenší jsme připravili doplňkové Archeopexeso s obrázky předmětů z této výstavy!


A teď už dost bylo slov, je čas nechat se unést krásou věcí minulých!