Pracovat se musí pozorně, opatrně a jemně, aby nedošlo k poškození křehkých terénních situací.

Pracovat se musí pozorně, opatrně a jemně, aby nedošlo k poškození křehkých terénních situací.

Vybírání hutnické dílny ze starší doby římské, Drahelčice.