Ty po začištění a zdokumentování dostane na starost antropolog.

Ty po začištění a zdokumentování dostane na starost antropolog.

Ten je odborně z hrobu vybere a uloží pro další zpracování. Antropoložka postupně odebírá kosterní pozůstatky z hrobu mladé ženy a dvou dětí, Kolín.