Po důkladném prozkoumání lokality a její historie i okolí je třeba plochu zbavit ornice.

Po důkladném prozkoumání lokality a její historie i okolí je třeba plochu zbavit ornice.

Skrývka ornice pro výzkum v Pňově, Předhradí.