...v němž se rýsují pravěké či středověké objekty...

...v němž se rýsují pravěké či středověké objekty...

Objekty, tedy pozůstatky obytných i hospodářských staveb, které byly v průběhu let zaplněny výplní odlišnou od svého okolí rýsující se po skrývce, Pučery.