Každý pracovník dostane přidělen určitý objekt či jeho část.

Každý pracovník dostane přidělen určitý objekt či jeho část.

Vybírání čtvrtin sídlištního objektu z doby bronzové, Drahelčice.