Večerník práva lidu - Hroby starých Durynků v Čelákovicích (1. část)

Večerník práva lidu - Hroby starých Durynků v Čelákovicích (1. část)

Datum vydání: 25. 8. 1930
Anotace: Článek, ve kterém jsou velice pečlivě zaznamenány nálezy z pohřebiště germánského kmene Durynků popisuje detailně nálezy téměř všech hrobů.