Letem světem - Vzácné archeologické nálezy ze 6. století v Čelákovicích

Letem světem - Vzácné archeologické nálezy ze 6. století v Čelákovicích

Datum vydání: Bez udání
Anotace: Doménou jsou vzhledem k zaměření periodika tři fotografie, na kterých jsou vidět nalezené nádoby, jeden celý hrob jezdce s koněm a archeologové při komisi na místě nálezu. Komentář se pak zabývá jedinečností nálezů.