Národní politika - Germánské pohřebiště ze 6.století po Kristu v Čelákovicích

Národní politika - Germánské pohřebiště ze 6.století po Kristu v Čelákovicích

Datum vydání: 30. 7. 1931
Anotace: Článek pojednává o poznatcích, které vyplynuly z odkryvu a zpracování hrobů ze Záluží u Čelákovic.