Poslední Germáni v Čechách

Věda a výzkum

Výzkum prof. Dr. J. Schránila byl zahájen dne 16. 6. 1930. Před tímto výzkumem došlo k rozrušení několika hrobů při pracích a krátkému průzkumu L. Hájka. Dokumentaci výzkumu si vyhradil sám Dr. Schránil. Prováděl ji nákresy hrobové situace bez měřítka do drobných notýsků a stručným popisem. Většina hrobů byla také in situ fotografována, hrob jezdce s koněm byl dokonce in situ vyzvednut. Prováděly se také standardně soupisy antropologického materiálu a obsahu beden, či se zaznamenávaly chybějící kusy nalezených předmětů. Výzkum v roce 1936 již byl díky píli J. Neústupného zaznamenán klasickým způsobem – kresbou nálezové situace 1: 10 na milimetrový papír.