Polední list - Vzácný zlatý peníz byl nalezen v hrobě ženy u Čelákovic

Polední list - Vzácný zlatý peníz byl nalezen v hrobě ženy u Čelákovic

Datum vydání: Bez udání
Anotace: Článek se zabývá odkrytím neporušeného ženského hrobu č. 21, ve kterém byla nalezena byzantská mince, část náhrdelníku a několik železných nástrojů.