Polední list - Amerika a Berlín žádá fotografie nálezů u Čelákovic (pokračování)

Polední list - Amerika a Berlín žádá fotografie nálezů u Čelákovic (pokračování)

Datum vydání: 18. 7. 1930
Anotace: Článek pojednává o úspěchu našich archeologů, který má celosvětový ohlas.