3D archeologie

O výstavě:

Milí příznivci archeologie a digitálních technologií! 

Přinášíme Vám naprosto unikátní virtuální výstavu, do které jsme tentokrát zapojili nejen archeology, ale také studenty technického oboru! Podařilo se nám totiž navázat spolupráci s Katedrou softwarového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT, jejíž studenti dostali za úkol v rámci předmětu Multimediální a grafické aplikace zpracovat archeologické artefakty z našich sbírek do digitální podoby. A zapojili jsme také studenty pravěké archeologie z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se předmětům věnovali z jejich příběhové stránky, která na příkladu konkrétních artefaktů nenásilně nastiňuje některé důležité aspekty života v pravěku a raném středověku. Výsledkem je mezioborová výstava, která potěší nejen milovníky archeologie, ale také zájemce o moderní technologie.

Naším cílem bylo navázat interdisciplinární dialog a ukázat archeologické odborné veřejnosti, že využití multimédií a digitálních technologií je v dnešní době pro obor nejen přínosné, ale, obzvláště v prezentaci vědy, již také nezbytné. Pokusili jsme se tedy prostřednictvím výstavy představit technologii dnes tolik oblíbeného 3D modelování a také jedno z univerzitních pracovišť, které se jím zabývají. Studenty archeologie jsme zase chtěli přivést k popularizaci, prezentaci a edukaci a umožnit jim využití jejich práce v praxi. 

Nadstavbovým aspektem výstavy je také pozorování, jakým způsobem archeologické kulturní dědictví a osobní kontakt s ním zapůsobí na studenty technického oboru, co je zaujme a jak s ním ve své práci naloží. Toto jsme sledovali pomocí dotazníků, osobního pozorování i hodnocením výsledků práce. Zajímavým prvkem, na kterém lze pozorovat prvotní vnímání archeologických artefaktů studenty technického oboru, je galerie Hraní s fotomontáží, kdy studenti ČVUT dostali jako jeden z úkolů zakomponovat do své fotografie daný artefakt. To vše si můžete sami prohlédnout a zhodnotit v jednotlivých sekcích výstavy! A jako bonus Vám přinášíme také fotogalerii Ze zákulisí, která Vám dá nahlédnout do příprav, průběhu prací i společného setkání.

A teď už se nechte okouzlit 3D archeologií!


Veronika Mikešová

Autorka výstavy: 
Mgr. Veronika Mikešová (Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

Zapojení studenti z Ústavu pro archeologii FF UK:
Bc. Anna Augustinová, Bc. Daniel Dvořáček, Bc. Lucie Hylmarová, 
Tomáš Chlup, Bc. Judita Korteová

Zapojení studenti z Katedry softwarového inženýrství FIT ČVUT:
Petr Antoš, Jan Bartůněk, Pavel Beran, Hai Long Do, Jan Eliáš, Patrik Faistaver, Marek Frick, Tomáš Havlík, Miroslav Hrnčíř, David Hübner, Markéta Jůzlová, Pavel Klasna, Adam Kvita, Vojtěch Mach, Duc Anh Mai, Lukáš Materna, Aneta Moravcová, Jakub Novák, Jan Novotný, David Ovčačík, Jakub Pexa, Karolína Pikorová, Jindřich Pilař, Martin Pohorský, Matěj Pokorný, Petr Schmied, Dominik Spiral, Vojtěch Šnajdr, Martin Tauchman, Patrik Turan, Markéta Veverková, Michaela Vlčková, Martin Vondrák, Tomáš Zimmerhakl

Spolupráce: 
Ing. Jiří Chludil (FIT ČVUT), Mgr. Jana Lohnická (Národní muzeum), Ing. Jiří Melnikov (FIT ČVUT), Mgr. Viktoria Čisťakova (Národní muzeum), Mgr. Daniel Bursák (Národní muzeum)

Web, propagace, technické provedení: 
Mgr. Veronika Mikešová (Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

Autoři fotografií:
studenti FIT ČVUT, Mgr. Jana Lohnická (Národní muzeum)

Sbírkové předměty: 
Oddělení pravěku a antického starověku, Národní muzeum


Ve spolupráci s:


                             


Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci!


©2015 Národní muzeum 
Autorská práva vyhrazena!