3D archeologie

Mezioborové dojmy a pocity

Prohlížet si 3D modely artefaktů i s jejich příběhy je sice hezké, ale nebyl to jediný cíl naší virtuální výstavy. Snažili jsme se také o to, aby si zapojení studenti z obou univerzit odnesli ze spolupráce něco nového, abychom jim rozšířili obzory mimo jejich vědní obor a aby také dostali možnost publikovat své práce v praxi.

Jestli se nám to podařilo jsme se pokusili zjistit dotazníkovou metodou a to pomocí aplikace Google Forms. Z celkem 29 studentů z FIT ČVUT odpovědělo na otázky 17, z FF UK ze 7 zapojených všech 7. Otázky pro oba obory se samozřejmě lišily, ale hlavní téma bylo stejné. Zajímalo nás, zda se studentům zdála spolupráce přínosná, zda je zaujal kontakt s tak odlišným oborem a zda by v těchto aktivitách rádi pokračovali. A samozřejmě dostali prostor vyjádřit svůj vlastní názor.

No a jaké odpovědi dotazníky přinesly? Pro nás velmi pozitivní! Ukázalo se, že většině studentů se projekt mezioborové spolupráce líbil a že by byli rádi, pokud by se mohli účastnit něčeho dalšího! A přesné odpovědi? Na ty se už můžete podívat sami!