3D archeologie

Příběhy artefaktů

Podívejte se, jaký příběh se skrývá za jednotlivými artefakty! K čemu sloužily? Kdyby byly objeveny? Jak se dostaly do muzea? A co nám vypovídají o své době? To pro Vás zpracovali studenti bakalářského, magisterského i doktorandského studia Ústavu pro archeologii FF UK!