3D archeologie

Bronzová sekerka s tulejkou

Inventární číslo Národního muzea: H1-16547

Mgr. Veronika Mikešová
(Národní muzeum)

Sekerka se nalezla ve Lžovicích u Kolína a vyrobil ji nám neznámý řemeslník v mladší době bronzové. Tehdy na našem území žili lidé, jejichž etnicita zůstává skryta. Archeologové jim však říkají lidé kultury knovízské, podle středočeské lokality Knovíz, kde byla na konci 19. století objevena specifická hmotná kultura. Lokality, na kterých byly později nalézány stejné či podobné předměty, pak začaly být označovány podle Knovízu jako sídliště a pohřebiště kultury knovízské

Sekerka byla odlita z bronzu do podoby, která je pro tento typ artefaktů typická v mladší a pozdní době bronzové, kdy se pak stává velmi frekventovanou. Nad ostřím se tělo tvaruje do tulejky, která v průběhu staletí vznikla kruhovým uzavřením laloků, jež tvořily strany těla sekyr v dřívějším období. Není zcela hladká, kolem otvoru pro násadu má zesílený prstenec a pod ním plastickou výzdobu v podobě žlábků. 

I takovýto zdánlivě prostý a praktický předmět, jako je sekera, tak mohl plnit funkci nejen jako nástroj či zbraň, ale jak vidíme, mohl mít i význam symbolický. Jelikož ne každý si mohl dovolit litý a zdobený bronzový artefakt, vlastnictvím takovéto pěkné sekerky tak její majitel jistě dával na odiv i své lepší majetkové a společenské postavení. A vzhledem k tomu, že tyto sekerky často nalézáme buď v hrobech, nebo jako součást depotů záměrně ukrytých ve skrýších ve skalních dutinách, pod kameny či na relativně nepřístupných místech, je pravděpodobné, že jejich role ve společnosti mohla být také rituální. 

K čemu všemu byla používaná tato sekerka, jakým lidem prošla rukama a co všechno prožila, než se ocitla pohřbena hluboko v zemi, však bohužel zůstane ukryto hluboko pod rouškou minulosti…