3D archeologie

Hrot kopí

Inventární číslo Národního muzea: H1-221423

Tomáš Chlup
(Ústav pro archeologii FF UK)

Hrot tohoto bronzového kopí pochází z okolí Prahy a je jedním z nálezů, které si svou cestu do muzea našly skrze amatérské badatele. Ačkoliv neznáme přesné místo ani kontext nálezu, jsme schopni jej na základě podobností s ostatními předměty datovat do mladší doby bronzové, která je na našem území reprezentována kulturou popelnicových polí (1300-800 př. Kr.). Její název je odvozen od způsobu, jakým nakládala se svými mrtvými. Ten byl, jak lze z názvu kultury odvodit, žárový. Zvláštností je, že některé popelnice z tohoto období neměly dna, snad kvůli tomu, aby mohla duše zemřelého opustit tímto otvorem pozemský svět a zamířit na druhý břeh. 

Lidé a zejména válečníci doby bronzové si cenili kovových předmětů, neboť odrážely jejich postavení ve společnosti. Není se proto čemu divit, že si významní válečníci brali atributy svého postavení s sebou do hrobu. Archeologové se tak často setkávají se zbraněmi (meče, kopí, dýky), jehlicemi a výjimečně i se zbrojemi. 

Cesta pro každé takové kopí začínala v měděných a cínových dolech, kde byla za pomoci ohně a vody dolována cenná surovina. Ta byla na povrchu zbavena nečistot a v podobě hřiven nebo koláčů přepravována dál. Těžba mědi nebyla na našem území prozatím doložena a na základě analýz víme, že měď musel lid doby bronzové dovážet. Oproti tomu dostatek cínu v okolí Krušných hor poskytoval adekvátní komoditu ke směně. Další kapitola se odehrávala v dílně specializovaných řemeslníků, kteří kov zahřáli asi na 850°C a odlili jej do hliněné, kovové nebo kamenné formy. Po vychladnutí byla forma rozbita a hrubě odlitý předmět dotvarován do výsledné podoby. Bronzová hlavice byla poté nasazena na dřevěné ratiště a zbraň mohla putovat ke svému novému majiteli. Vzhledem k tomu, jak propracovaný a mohutný tento kus je, se vlastníkem nejspíš stal významný válečník. Dnes si můžeme jen představovat, zdali touto zbraní rozséval smrt na bojištích doby bronzové, nebo zdali mu tento výjimečný kus nechali vyrobit jeho příbuzní k cestě na onen svět…