3D archeologie

Keramický džbánek

Inventární číslo Národního muzea: H1-43981

Mgr. Veronika Mikešová
(Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

Džbánek pochází z doby stěhování národů, období mezi 4. a 6. st. n. l., kdy celá Evropa byla ve své neklidné etapě velkých přesunů. Ačkoli šlo o poměrně divoké období plné šarvátek, germánské kmeny, střídavě osídlující naše území, dokázaly přesto produkovat překrásnou hmotnou kulturu, plnou zoomorfních a ornamentálních šperků s drahými kameny, vynikajících kvalitních zbraní a elegantní keramiky. Také tento džbánek zaujme svou ladností a mnozí z nás by se jistě nestyděli vystavit si ho i dnes ve své domácnosti.

Džbánek se do muzejních sbírek dostal vlastně náhodou. V Praze-Kobylisích byly na počátku 20. století, ostatně jako na mnoha a mnoha dalších územích, stavebními pracemi narušeny hroby z období stěhování národů. Jeden z hrobů ukrýval právě tento džbánek. Ten se dnes už neznámou cestou dostal k panu Herzigovi, který prozíravě džbánek věnoval do Národního muzea.

Celé pohřebiště v Kobylisích spadá svou datací do 5. st. a náleží tzv. vinařické skupině. V jejích pozůstatcích nacházíme také mnoho importů ze vzdálenějších i bližších římských provincií či přímo z Římské říše, jako jsou například luxusní soubory skleněných nádob. Ovšem tento džbánek šedohnědé barvy, který zdobí jen hubičkově rozevřené hrdlo a žlábek na uchu, nevypadá na jemný antický dovoz, můžeme předpokládat, že ho na kruhu zhotovil nějaký středoevropský zručný hrnčíř. Ovšem i přes to je to významný artefakt, který je často vystavován v muzejních vitrínách. Nejnověji jste ho mohli spatřit ve výstavě Muzea hlavního města Prahy Hroby barbarů!