3D archeologie

Lahvovitá nádobka

Inventární číslo Národního muzea: H1-19433
Mgr. Veronika Mikešová

(Ústav archeologické památkové péče středních Čech)


Řekli byste, že nejstarší keramika, kterou lidé vyráběli, musí být nutně nezdařená a nehezká? Opak je pravdou! Krásným příkladem toho, že už před sedmi tisíci lety uměli lidé vyrábět esteticky hodnotnou keramiku, je tato lahvovitá nádobka, nalezená v dole Karolína na katastru Bžan u Teplic. Nádobka byla vyrobena v období staršího neolitu, kdy na území střední Evropy žili první zemědělci, které dnes archeologové nazývají kulturou s lineární keramikou

Nádobka má na výduti tři malá ouška, která mohla sloužit například k uchycení na provázek a zavěšení. Nedochovala se však v původní podobě, okraj hrdla je značně olámán a téměř polovina těla nádobky musela být doplněna a poslepována.

Když se podíváme na nádobku, je hned zřejmé, proč zrovna lineární keramika. Tito lidé totiž své nádoby zdobili rytými liniemi (též volutami, v 1. polovině minulého století se proto této kultuře říkalo kultura s volutovou keramikou), které byly různými způsoby stáčeny do spirál. Jaký význam pro ně měla tato symbolika? To si už dnes bohužel můžeme pouze domýšlet. Díky archeologickým nálezům se však můžeme alespoň kochat tím, jaká miniaturní výtvarná díla na této keramice vznikala. 

Byla keramika jedinou skupinou předmětů, které tehdejší obyvatelé našeho území zdobili těmito liniemi a spirálami? Určitě ne. Odborníci, zabývající se obdobím neolitu, se domnívají, že tyto symboly mohly být vyvedeny také na hliněných stěnách tehdejších domů (zvaných dlouhé domy), jak zvenčí, tak i v exteriérech, a také na dalších, například dřevěných, předmětech, které se nám nedochovaly. Nemůžeme to sice doložit konkrétními nálezy, ale přeci jen, člověk je tvor tvořivý, který se rád obklopuje hezkými věcmi, a takový byl vždy…