3D archeologie

Nádoba zdobená vpichy a výčnělky 

Inventární číslo Národního muzea: H1-14324

Bc. Daniel Dvořáček 
(Ústav pro archeologii FF UK)

Tato nádoba pochází z období neolitu, přesněji z jeho mladší fáze, z kultury s vypíchanou keramikou. Jak už název dané kultury vypovídá, je nádoba zdobena vodorovnými, šikmými a také kolmými liniemi vpichů. Svým tvarem s půlkulovitým spodkem, širokým lomeným břichem, kuželovitým mírně prohnutým hrdlem a s několika rohovitými výčnělky na lomu je poněkud zvláštní. Z nálezů kultury s vypíchanou keramikou se však podobné tvary vyskytují častěji a zřejmě měly ve své době opodstatnění, které již dnes neznáme.   

Nádoba byla nalezena již někdy v 19. či počátkem 20. století kdesi v Čáslavi. Přesnější lokalizace, jež by nám byla ke studiu velmi užitečná, bohužel nebyla zaznamenána. Tudíž nevíme, zda byla používána ke stolování nebo dána někomu do hrobu spolu s nějakou potravou jako milodar. Větší část nádoby se nezachovala, proto musela být doplněna sádrou a sádrová část byla posléze dobarvena. V tomto stavu se z nádoby můžeme těšit v současnosti.