3D archeologie

Žlábkovaná nádobka

Inventární číslo Národního muzea: H1-50749

Mgr. Veronika Mikešová
(Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

Hnědočerná nádobka zaujme svým pečlivě uhlazeným povrchem, protože přesto, že není točená na kruhu, ale vyrobená v ruce, působí velmi dokonalým dojmem. Je zdobená dvěma šikmo rýhovanými plastickými prstenci s dvojicemi rýh. V místě, kde se tělo lomí dolů ke dnu, je pak olemována hustě sázenými trojúhelníkovitými kolky. K čemu takováto zdobná nádobíčka sloužila? Je vysoká necelých 9 centimetrů, takže si ji můžeme představit například jako picí pohár pro lepší nápoje či třeba jako vázu na květiny či bylinky. Ovšem k čemu ji skutečně ve své době lidé používali, to už se bohužel nedozvíme.

Jako mnoho předmětů z období stěhování národů se i tato nádoba dostala do muzea na konci 19. st. jako dar. U Vinařic u Loun došlo k náhodnému narušení pohřebiště, po kterém byla později pojmenována celá kultura 5. st. n. l., tzv. vinařická skupina. Tato nádobka se dostala k jistému panu Landovi, který ji ochotně daroval do rodící se archeologické sbírky Národního muzea. Ovšem tam rozhodně neskončila navždy skryta zrakům národa, často se objevuje v mnohých archeologických výstavách.

Nemysleme si ale, že neznámý germánský řemeslník tehdy vytvořil touto nádobkou originál. Právě tyto pohárkovité nádoby zdobené oblými klenutými pásy jsou jedním z typických keramických tvarů celé vinařické skupiny. I další nádoby s těmito stylisticky korespondují, nacházíme např. misky s vykrajovaným límcem, které vypadají, jakoby byly lemovány paprsky či drobné dvojkuželovité koflíky s nálevkovitým okrajem. Tyto prvky na mnohé badatele působí lehce „nedomácky“ pro tehdejší místní kulturu a tak tyto tvary vysvětlují cizími vlivy. Ostatně, vždyť dodnes se i naši výrobci keramiky nechávají rádi inspirovat v zahraničí, stejně, jako tomu bylo před dávnými staletími.