Poslední Germáni v Čechách

Vážení pedagogové! 

V rámci virtuální výstavy „Poslední Germáni v Čechách“ jsme pro vás vypracovali několik návrhů, jak s ní pracovat v rámci výuky. Příklady pro výuku dějepisu a výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ (především gymnázium) jsou ukázkou, jakým způsobem lze využít informací, které výstava poskytuje. V současné době je považováno zařazení e-learningu do hodin i v rámci „domácích úkolů“ za nejoptimálnější formu vzdělávání využívající multimediální prvky.

Věříme, že jistě sami naleznete spoustu dalších možností, jak s výstavou a námi nabízenými materiály naložit! Budeme velmi rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Pro koho jsou texty určeny:
pedagogové ZŠ a SŠ (gymnázium), lektoři volnočasových aktivit

Téma:
Doba stěhování národů jako období plné změn starých řádů a nastolení nových, doba přesunů a spojování národů a vytváření nového náhledu na svět. Paralela k současnému světu – přesuny obyvatelstva za prací nebo jen „lepším životem“ apod.
 
Klíčová slova:
doba stěhování národů – archeologie – elearning – virtuální výstava  – Germáni – Hunové – doba římská – Byzanc – Evropa 

Co je cílem?:  
Povědomost o době stěhování národů je díky minimálnímu zařazení do učebních osnov téměř nulová. Cílem těchto dokumentů je rozšířit ve výuce na školách základní uchopení látky, do níž spadají zařazení chronologické – geografické, nebo zapamatování základních pojmů, také o vyvolání dojmu z doby na základě analogií ze současného světa. 

Tipy na exkurze:

Pokud chcete svým svěřencům dopřát mimoškolní zážitek, určitě doporučujeme navštívit některý z archeoparků na území ČR. Ve kterém z nich je možno vidět objekty, které spadají do období stěhování národů, např. domy, pole apod.? Tuto ojedinělou možnost nabízí pouze archeopark Březno u Loun: Zde Dr. Pleinerová zrekonstruovala jeden z objektů, který byl odhalen během archeologického výzkumu stejnojmenné lokality.


Návrh na vyučování pro ZŠ a SŠ:
Připravili jsme pro Vás také návrh na interaktivní vyučovací hodinu dějepisu, a to jak pro základní, tak i pro střední školy. Oba návrhy si můžete stáhnout a následně i vytisknout v přehledné PDF formě.
Návrh pro vyučování období stěhování národů pro ZŠ
Návrh pro vyučování období stěhování národů pro SŠ


Návrh na volnočasové aktivity - výtvarné dílny
Volnočasové aktivity - výtvarné dílny


Doporučená literatura: 

Mnoho zajímavých publikací, ze kterých můžete také čerpat, najdete online na Databázi knih.cz.