Poslední Germáni v Čechách

Pohřebiště v Záluží u Čelákovic, ačkoliv bylo zkoumáno již před druhou světovou válkou, nebylo dosud souhrnně publikováno. Bedřich Svoboda ve své monografii o době stěhování národů v Čechách publikoval soupis hrobů s jejich obsahy a pár jednotlivých studií, které si můžete přečíst níže, vyšlo z pera Rastislava Koreného a Kristýny Urbanové.